Forretningsorden for Fugl og Fisk’s Skipperudvalg og Skipperlaug

Vedr. Skipperudvalget:
• Udvalgets formål er at arrangere skippermøder for skippere, som er godkendt til at indgå i Fugl og Fisk’s Skipperlaug.
• Skipperlauget for Fugl og Fisk vælger formanden, for 2 år ad gangen på ulige år, som indtræder i Fugl og Fisk’s bestyrelse.
• Der vælges derudover 4 ekstra medlemmer for 1 år ad gangen.
• Efter dette valg konstituerer udvalget sig selv med evt. øvrige poster.
• Skipperudvalget mødes efter behov.
• Alt arbejde i udvalget skal ske i overensstemmelse med Fugl og Fisk,s bestyrelse.

Vedr. Skipperlauget:
• Laugets formål er drift og vedligeholdelse af Flyvefisken, samt at videndele om alle forhold og især sikkerhed vedrørende sejlads med Flyvefisken.
– Skipperlauget består af skippere, som er godkendt af Fugl og Fisk’s bestyrelse.
• Der kan efter dispensation fra Skipperudvalget optages skipperaspiranter i
Skipperlauget.