Foreningen er oprettet i 2009. Historien bag båden Flyvefisken er, at en række institutioner i Amager Øst gik sammen og søgte lokaludvalget i Amager Øst om støtte til køb af en båd, der kunne fungere som en forenings-delebåd for borgere og foreninger i bydelen.

Formålet med Flyvefisken og foreningen Fugl og Fisk er, med udgangspunkt i nærmiljøet, at give børn og voksne adgang til gode oplevelser og nye fællesskaber på havet. Følgende delmål blev fastlagt:

  • At sikre ejerskab blandt brugerne
  • At sikre en solid lokal forankring
  • At målgruppen bliver så bred som mulig
  • At aktiviteterne bliver mangfoldige
  • At der skabes nye fællesskaber

Foreningen fungerer med en overordnet bestyrelse og et skipperlaug bestående af de skippere, som er godkendt til at sejle Flyvefisken, og som varetager den daglige drift af båden og ture.

Betalingen for ture dækker de løbende udgifter på driften af båden. Skipperne arbejder frivilligt og uden beregning

Flyvefisken ligger i Sundby Sejlforening tæt ved Det Maritime Ungdomshus.

Hvad kan Flyvefisken bruges til?
Den benyttes af mange til fiskeri (husk fiskekort), men også til ture i havnen, til Saltholm eller eller blot en tur rundt og se møllerne og de store skibe tæt på – en turbåd for alle interesserede. Men den vil også kunne bruges til brug for dykning, som følgebåd, dommerbåd og tilskuerbåd….. ja der er stort set frit slag….