Hvordan bliver jeg medlem?
Du sender en mail til vor kasserer på green.jensen@mail.dk og cc til rendbaek@c.dk med oplysning om navn, adresse, mail og telefon. Du må gerne supplere med hvorfor du gerne vil indmeldes (hvilke aktiviteter du gerne vil deltage i med båden)
Hvis I er en forening oplyses foreningens navn og kontaktoplysninger jf. ovenfor – samt lidt om hvem I er og hvad båden ønskes brugt til.

Kontingent:
Enkeltmedlem betaler årligt kr. 250
Foreninger betaler årligt kr. 1.200

Hvad betyder et medlemsskab:
Alle: Som medlem kan du planlægge ture i samarbejde med en skipper. Dvs har man et forslag til en tur, skal man kontakte en skipper, som vil sejle og hyre båden. Medlemmer kan ikke selv booke båden.
Enkeltmedlem: Du kan fx foreslå en tur med familie/venner eller du kan koble dig på en åben tur (dvs ture som skipperne annoncerer at medlemmer kan melde sig til)
Foreninger: Kan planlægge ture for foreningens medlemmer. Foreningens medlemmer har ikke status som enkeltmedlemmer, men de deltager på turene med lavere betaling.

Giv en hånd med: Som medlem er du også meget velkommen til hjælpe, når der er brug for en ekstra hånd, fx når båden hvert forår tages op og skal renses, pudses og rengøres mm

Kan jeg blive skipper?
Hvis du vil melde dig ind med henblik på at blive godkendt som skipper skal du godkendes af bestyrelsen. I første omgang optages du som skipperaspirant, hvorefter du skal igennem godkendelseforløbet.
Du skal have Duelighedbevis, du skal igennem en praktisk prøve med en af vore skippere og endvidere kræves et førstehjælpskursus, som vi selv gennemfører.