Sådan hyrer du Flyvefisken….

Du kan som privat person anmode om at hyre Flyvefisken til en tur med fx familie, venner eller kollegaer. Fx en tur ud at fiske, en tur rundt i havnen eller en tur til Flakfortet. Men bemærk, at I højest kan være 9 personer og at båden ikke kan bruges til fest og druk.

Send en mail til rendbaek@c.dk med relevante oplysninger og ønsker og dine kontaktdata.

Vi undersøger derefter, om der er en skipper som kan tage turen og du får besked på hvem det er. Skipperen undersøger derefter om båden er ledig og varetager øvrig kontakt med dig om turen, herunder om vejr og vind evt. fører til aflysning.

Du skal indbetale et depositum på 250 kr. som ikke returneres, hvis du aflyser turen inden for en uge før afgang.

Når turen er slut sender skipper relevante oplysninger til brug for afregning til kasseren som sender dig en regning. Evt. aftales betaling til skipper ved turens afslutning.

Det er vigtigt du læser denne side med rammer og regler for ture.

Prisen for en tur beregnes således:

  • Startgebyr: 250 kr
  • Pris pr. deltager: 100 kr.
  • Motortimer: 25 kr. pr. time
  • Diesel forbrugt: 50 kr. pr. % på måler (1 % svarer til 4 liter diesel)

Eksempel:
I er 6 kollegaer, bruger 2 motortimer og 8 % på brændselsmåler.Prisen vil da være 1.050 kr.