Sådan hyrer du Flyvefisken….

Hvis I ikke allerede har kontakt til en skipper sendes en mail til rendbaek@c.dk med relevante oplysning og ønsker og jeres kontaktperson for turen. Vi undersøger derefter, om der er en skipper som kan tage turen og I får besked på hvem det er. Skipperen undersøger derefter om båden er ledig og varetager øvrig kontakt med jer om turen, herunder om vejr og vind fører til aflysning.

Når turen er slut sender skipper relevante oplysninger til brug for afregning til kasseren som sender jer en regning.

Det er vigtigt du læser denne side med rammer og regler for ture.

Prisen for en tur beregnes således:

  • Startgebyr: 250 kr
  • Pris pr deltager som er med i jeres forening: 25 kr.
  • Pris pr. deltager som ikke er med i jeres forening: 100 kr.
  • Motortimer: 25 kr. pr. time
  • Diesel forbrugt: pt. 18 kr. pr liter (men kan variere) – aflæses på måler.

Eksempel:
En foreningstur med 6 medlemmer som deltagere koster typisk 7-800 kroner