Fin tur ved Sydbøjen 22. maj 2019 med 39 torsk i land – og ret store torsk